تجزیه و تحلیل کمّی
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

تجزیه و تحلیل کمّی

تجزیه و تحلیل کمی (QA) روشی است که به دنبال درک رفتار با استفاده از مدل سازی ریاضی و آماری ، اندازه گیری و تحقیق است. تحلیلگران کمی قصد دارند یک واقعیت مشخص را از نظر ارزش عددی نشان دهند.

تجزیه و تحلیل کمی به دلایل مختلفی از جمله اندازه گیری ، ارزیابی عملکرد یا ارزیابی یک ابزار مالی و پیش بینی وقایع در دنیای واقعی مانند تغییر در تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) به کار می رود.

 

تجزیه و تحلیل کمی ابزارهایی را برای تحلیل و تحلیل رویدادهای گذشته ، جاری و پیش بینی شده در اختیار تحلیلگران قرار می دهد. هر موضوعی که شامل اعداد باشد قابل تعیین است. بنابراین بسیاری از زمینه ها وجود دارد که در آن از تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده و سودمند است.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل کمی در شیمی تحلیلی ، آنالیز مالی ، علوم اجتماعی و ورزشهای سازمان یافته و تیمی استفاده می شود. در دنیای مالی ، تحلیلگرانی که کاملاً به تجزیه و تحلیل کمی تکیه می کنند ، غالباً به عنوان "quants" یا "jockeys quant" گفته می شوند.

در صنعت خدمات مالی، تجزیه و تحلیل کمی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری، مانند زمان خرید یا فروش اوراق بهادار، استفاده می شود. سرمایه گذاران هنگام استفاده از نسبت های کلیدی مالی، مانند نسبت قسمت به سود (P/E) یا سود هر سهم (EPS)، در فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری خود (به عنوان مثال برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت) تجزیه و تحلیل کمی انجام می دهند. تجزیه و تحلیل کمی از بررسی داده های آماری ساده (مانند درآمد) تا محاسبات پیچیده (مانند جریان نقدینگی یا قیمت گذاری گزینه ها) را انجام می دهد.

 

تحلیل کمی در مقابل تحلیل کیفی

در حالی که تجزیه و تحلیل کمی به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی شناخته می شود، اغلب با ابزار تحقیق و ارزیابی تکمیلی تجزیه و تحلیل کیفی ترکیب می شود. بنابراین معمول است که شرکت ها از تجزیه و تحلیل کمی برای ارزیابی ارقامی مانند درآمد فروش ، حاشیه سود یا بازده ی دارایی ها (ROA) استفاده کنند.

با این حال، برای بدست آوردن تصویری بهتر از عملکرد شرکت، تحلیلگران اطلاعاتی را نیز ارزیابی می کنند که به راحتی قابل اندازه گیری نیست و یا به مقادیر عددی تبدیل نمی شود. مانند شهرت یا روحیه ی کارمندان. تجزیه و تحلیل کیفی بر معنا متمرکز است، بر روی اصل پیام متمرکز است و تمایلی به دستیابی به تعمیمات جهانی ندارد و هدفش ایجاد توصیف های غنی به جای معیارهای قابل اندازه گیری است. تحلیل کیفی به دنبال پاسخ به چرایی و چگونگی رفتار انسان است.

در یک پروژه که ترکیبی از تجزیه و تحلیل کیفی و کمی باشد، یک شرکت، تحلیلگر یا سرمایه گذار ممکن است بخواهد قدرت یک محصول را ارزیابی کند. ابزارهای کیفی مورد استفاده برای پروژه می توانند شامل زمینه یابی از مشتریان و بحث های پانل باشد. همچنین تجزیه و تحلیل کمی محصول می تواند از طریق بررسی داده های مربوط به مشتریان دائم، شکایات مشتری ها و تعداد مطالبات مربوط به ضمانت در مدت زمانی معین انجام پذیرد.

تجزیه و تحلیل کمی نقطه ی مقابل تجزیه و تحلیل کیفی نیست و آنها فقط فلسفه های متفاوتی هستند و زمانی که در کنار یکدیگر استفاده شوند می توانند اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری آگاهانه ارائه دهند که موجب بهبود موقعیت های مالی و عملکرد تجاری شود.

 

منبع: investopedia