فلسفه ی بورس
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

فلسفه ی بورس

1-فلسفه بورس

مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت از صاحبان پس انداز ها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توخه تحلیل گران اقتصادی است از سویی مرکز جمع اوری پس انداز ها و از سویی دیگر مرجع رسمی و مطمینی است که دارندگان پس انداز های راکد میتوانند محل به نسب مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جست و جو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شزکت ها به کار اندارند یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.

بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تامین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی است. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند میتواند در تخصیص بهینهمنابع مالی کاراتر عمل کند. شاهد مدعا اینکه کشور هایی که دترای بازار سرمایه (بورس) تکامل یافته تر بوده اند توانسته اند رشد اقتصادی زیادتری داشته باشند. سیستم بانکی نیز با استفاده از مکانیزم اوراق بهادار میتواند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست اورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد.

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار فراهم اوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادو ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد عملیات بازار و فعالیت اعضای ان است.در این راستا یک بورس اوراق بهادار به طور متعارف مسولیت های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1.پذیرش یا لغو پذیرش اعضای شامل کارگزاران معامله گران بازار گردانان و مشاوران و مدیران سرمایه گذاری

2. پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس

3.فراهم اوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کار امد

4.فراهم اوردن یک سیستم مناسب و کار امد برای تسویه و پایاپای دادوستد

5.فراهم اوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد عملیات بازار و فعالیت اعضا

6.فراهم اوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درباره دادوستد اوراق بهادار.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع اوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت ها ضمن به حرکت در اوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تامین سرمایه ها ی مورد نیاز پروژه ها کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درامد های مالیاتی منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان می اورد و در کنار ان اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می برد.

از نظر اقتصاد خرد بورس یک نمونه بسیار بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است . کالا ها در بورس همگن هستن و به دلیل وجود مقدار زیادی خریدار و فروشنده در ان و همچنین ازادی ورود و خروج نیروها قیمت های تعین شده بسیار نزدیک به قیمت های تعادلی است.بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی باعث می شود که شرکت های سود ده بتوانند از طریق فروش سهام به تامین مالی بپردازد و بر عکس شرکت های زیان ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند بدین ترتیب با چنین تفکیکی بازار میتواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.