تحلیل مارجینال
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

تحلیل مارجینال

تجزیه و تحلیل مارجینال، بررسی مزایای اضافی یک فعالیت در مقایسه با هزینه های اضافی ناشی از همان فعالیت است. شرکت ها از تجزیه و تحلیل های مارجینال به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا سود بالقوه خود را به حداکثر برسانند. مارجینال به تمرکز روی هزینه یا منفعت واحد یا فرد بعدی اشاره دارد، به عنوان مثال هزینه تولید یک ابزار دیگر یا سود حاصل از اضافه کردن یک کارگر جدید.

از تحلیل مارجینال همچنین در اقتصاد خرد و برای آنالیز چگونگی تغییر یک سیستم پیچیده با دستکاری در متغیر های تشکیل دهنده ی آن استفاده می شود. در این حالت، تجزیه و تحلیل مارجینال برای بررسی نتایج تغییرات کوچک به عنوان آبشار تأثیرات بر روی کلیت کسب و کار، متمرکز است.

تجزیه و تحلیل مارجینال، بررسی هزینه های مرتبط و مزایای احتمالی فعالیت های تجاری خاص یا تصمیمات مالی است. هدف این است که مشخص کنیم که آیا هزینه های مرتبط با تغییر فعالیت منجر به منفعتی خواهد شد که به اندازه ی کافی بیشتر از هزینه های پرداخت شده باشد یا خیر. در این نوع تحلیل، به جای تمرکز بر روی بازده کسب و کار به صورت کلی، تأثیر بر هزینه تولید یک واحد منفرد به عنوان نقطه مقایسه، مشاهده می شود.

تجزیه و تحلیل مارجینال همچنین می تواند در فرآیند تصمیم گیری بین دو سرمایه گذاری بالقوه زمانی که فقط یک بودجه در دسترس است کمک کند. با تجزیه و تحلیل هزینه های مرتبط و مزایای برآورد شده، می توان مشخص کرد که آیا یکی از گزینه ها سود بالاتری نسبت به گزینه دیگر دارد.

تحلیل مارجینال و تغییر مشاهده شده

از نقطه نظر اقتصاد خرد، تجزیه و تحلیل مارجینال همچنین می تواند برای مشاهده تاثیر تغییرات کوچک بر عملکرد استاندارد یا خروجی کل باشد. برای مثال، یک کسب و کار ممکن است تلاش کند 1٪ بازده را افزایش دهد و اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر را آنالیز کند، مثلا چه تغییراتی در کیفیت کلی محصول ایجاد می شود و یا چه تغییراتی در استفاده از منابع بوجود می آید. اگر نتایج تغییرات مثبت بود، ممکن است کسب و کار تصمیم بگیرد که تولید را 1٪ افزایش دهد و نتایج را مجدداً بررسی کند. این تغییرات کوچک و تغییرات مرتبط با آن می توانند به یک مرکز تولید کمک کنند تا نرخ بهینه تولید را تعیین کند.

تحلیل مارجینال و هزینه فرصت

مدیران همچنین باید مفهوم هزینه فرصت را درک کنند. فرض کنید یک مدیر می داند که در بودجه جایی برای استخدام یک کارگر اضافی وجود دارد و تحلیل مارجینال به مدیر می گوید که حضور یک کارگر اضافی در کارخانه موجب سودآوری بیشتر می شود. اما این لزوما باعث نمی شود که استخدام تصمیم درستی باشد. فرض کنید مدیر همچنین می داند که استخدام یک فروشنده ی اضافی سود خالص حتی بزرگتری به همراه دارد. بنابراین در این حالت استخدام یک کارگر کارخانه تصمیم درستی نمی باشد.

نمونه ی تحلیل مارجینال در زمینه ی تولید

زمانی که یک کارخانه دار می خواهد فعالیت های خود را افزایش دهد، یا بوسیله ی بیشتر کردن خط های تولید، و یا بوسیله ی بیشتر کردن حجم تولیدی در خطوط تولید فعلی، تحلیل مارجینال هزینه ها و مزایای این پروسه ها ضروری است. برخی از هزینه هایی که مورد بررسی قرار می گیرند شامل هزینه های خرید تجهیزات برای تولید بیشتر، کارکنان اضافی مورد نیاز برای حمایت از افزایش تولید، فضای کافی برای تولید یا ذخیره سازی محصولات تولید شده و هزینه ی خرید مواد اولیه برای تولید محصولات جدید.

پس از شناسایی و برآورد تمام هزینه ها، این مبالغ با افزایش تخمینی فروش نسبت داده شده به تولید اضافی مقایسه می شوند. این تحلیل افزایش تخمین زده شده ی درآمد را با توجه به افزایش تخمینی هزینه ها محاسبه می کند. اگر افزایش درآمد از افزایش هزینه بیشتر باشد، گسترش تولید می تواند یک سرمایه گذاری عاقلانه باشد.

لازم به ذکر است که، محاسبات نادرست نشان دهنده عدم دقت در فرضیات و اندازه گیری هزینه و سود است. تحلیل مارجینال یک نوع پیش بینی محدود به درک و تعقل انسان است. با این حال، هنگامی که تجزیه و تحلیل مارجینال به صورت بازتابی اعمال شود، می تواند قابل اطمینان تر و دقیق تر باشد.