میزان نوسان قیمت در بورس چقدر است؟
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

میزان نوسان قیمت در بورس چقدر است؟

تمام شرکت های بورسی و فرابورسی (بجز بازار پایه) روزانه 5 درصد امکان نوسان دارند. یعنی اگر قیمت سهمی 1000 ریال باشد، فقط 5 درصد از این مبلغ (یعنی 50 ریال) ممکن است در یک روز معاملاتی کم یا زیاد شود.

به عبارت دیگر، اگر قیمت پایانی یک سهم 1000 ریال باشد، قیمت سهم در روز بعد حداکثر 1050 ریال و حداقل 950 ریال می تواند معامله شود.

اما میزان نوسان قیمت روزانه در بازارهای پایه متفاوت است.

بازرهای پایه سه نوع هستند:

1) بازار با تابلو زرد که دامنه نوسان بین 3+ و -3 می باشد.

2) بازار با تابلو نارنجی که دامنه نوسان بین 2+ و 2- می باشد.

3) بازار با تابلو قرمز که دامنه نوسان بین 1+ و 1- می باشد.