معرفی سهم شاراک
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

معرفی سهم شاراک

مجمتع پتروشیمی شازند (نماد :شاراک)

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح های استراتژیک و زیر بنایی کشور می باشد که در راستای سیاست راهبردی واصولی توسعه صنعت پتروشیمی، در سال 1368  عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز شد و در سال  1372فاز اول آن به بهره برداری رسید.

در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از 1,800,000 تن محصولات میانی ونهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت علی رغم انجام موفقیت آمیز تعمیرات کارخانه و توقف بیش از یک ماهه خط تولید طی سال مالی 1398 ،موفق به تولید 1,731,000  تن انواع محصول گردید

این شرکت با داشتن 15 واحد تولیدی فعال،ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه  می نماید و با توجه به انحصار تولید بعضی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دو اتیل هگزانول، نرمال بوت انول، ایزو بوتانول و اتانول آمین ها نقش این مجتمع در تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را می توان بی نظیردانست.

 

سهامداران عمده شرکت:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

 

16.84%

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

 

1.26%

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ها

 

1.02%

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 

50.16%

صندوق  بازنشستگی کشوری

15.77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار زیر درصد سهم تولید پتروشیمی های ایران در سال 98 را نشان می دهد:

 

سرمایه گذاری های شرکت :

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشمدر مرحله قبل از بهره برداری( 38درصد سرمایه گذاری)

شرکت شیمیایی لاوان ،در مرحله قبل از بهره برداری،طرح اوره و آمونیاک:

شرکت پتروشیمی شازند در راستای اجرای تکالیف مجمع عموم یعادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 30خرداد 1397و با توجه به عدم اقدام عملیات یپس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان سهامی خاص در حال  پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت فروش سهام شرکت مذکورمی باشد

 

ترازنامه شرکت:

ترازنامه

دارایی های غیر جاری

اقلام تراز نامه

1399/03/31

1398/12/29

دارایی‌های ثابت مشهود 

۶,۹۷۲,۹۱۸

۷,۰۶۸,۹۸۴

دارایی‌های نامشهود 

۲۵,۵۲۳

۲۷,۳۷۲

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 

۲,۹۷۸,۷۹۵

۲,۹۷۸,۷۹۵

دریافتنی‌های بلندمدت 

۰

۰

سایر دارایی‌ها 

۹۳۳,۱۷۵

۹۳۴,۱۴۶

جمع دارایی‌های غیرجاری 

۱۰,۹۱۰,۴۱۱

۱۱,۰۰۹,۲۹۷

درایی های جاری

سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 

۲,۷۸۳,۹۳۶

۲,۳۴۲,۱۹۹

موجودی مواد و کالا 

۹,۷۳۱,۲۵۱

۱۱,۶۶۹,۵۵۶

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 

۸,۱۰۹,۴۶۶

۴,۹۹۸,۶۹۴

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 

۱۶,۵۱۸,۵۶۲

۱۴,۹۲۵,۷۰۸

موجودی نقد 

۸۲۶,۰۸۰

۴۰۱,۸۲۵

جمع دارایی‌های جاری 

۳۷,۹۶۹,۲۹۵

۳۴,۳۳۷,۹۸۲

جمع دارایی‌ها 

۴۸,۸۷۹,۷۰۶

۴۵,۳۴۷,۲۷۹

حقوق مالکانه 

سرمايه 

۸,۰۶۴,۰۰۰

۸,۰۶۴,۰۰۰

اندوخته قانونی 

۸۰۶,۴۰۰

۸۰۶,۴۰۰

ساير اندوخته‌ها 

۱,۷۸۵

۱,۷۸۵

سود (زيان) انباشته 

۱۶,۵۶۴,۷۰۴

۱۳,۴۲۹,۲۹۴

جمع حقوق مالکانه 

۲۵,۴۳۶,۸۸۹

۲۲,۳۰۱,۴۷۹

بدهی های غیر جاری

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۳,۰۸۳,۱۱۱

۲,۶۷۰,۱۴۲

جمع بدهی‌های غیرجاری 

۳,۰۸۳,۱۱۱

۲,۶۷۰,۱۴۲

بدهی‌های جاری 

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 

۱۰,۱۹۵,۷۸۵

۱۰,۴۵۲,۹۵۰

مالیات پرداختنی 

۲,۶۸۲,۴۵۳

۲,۱۲۳,۲۳۳

سود سهام پرداختنی 

۷۲۸,۶۹۸

۱,۱۳۴,۸۸۷

تسهیلات مالی 

۳,۲۸۳,۴۵۳

۳,۵۷۵,۶۶۷

پیش‌دریافت‌ها 

۳,۴۶۹,۳۱۷

۳,۰۸۸,۹۲۱

جمع بدهی‌های جاری 

۲۰,۳۵۹,۷۰۶

۲۰,۳۷۵,۶۵۸

جمع بدهی‌ها 

۲۳,۴۴۲,۸۱۷

۲۳,۰۴۵,۸۰۰

جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 

۴۸,۸۷۹,۷۰۶

۴۵,۳۴۷,۲۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت تا تاریخ  31/03/1399 با بهای تمام شده ی    ۲,۹۷۸,۷۹5میلیون ریالی  در شرکت های فرعی و سهام سایر شرکت ها از جمله اوراق تبعی اختیار فروش نفت سپاهان ، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا که با 9 درصد مالکیت سهامدار عمده این سهم می باشد.

از سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت در تاریخ 29/12/1398 عمدتا مربوط به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی به مبلغ 708,925,14 میلیون ریال  با نرخ سود بانکی 20% ، میباشد .

پرداختنی های کوتاه مدت شرکت در تاریخ 29/12/1398 ،۱۰,۴۵۲,۹۵۰  میلیون ریال می باشد که بخش عمده آن مربوط به خرید مواد اولیه قطعات و مواد شیمیایی می باشد که عمدتا  مربوط به پالایشگاه نفت امام خمینی و نفت آبادان و ذخیره مربوط به هزینه های خرید مواد اولیه میباشد .

 

صورت سود زیان :

صورت سودو زیان

 

اقلام

1399/03/31

1398/12/29

درآمدهای عملیاتی 

۱۵,۵۷۹,۷۲۵

۱۸,۰۴۲,۰۶۳

بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

-۱۳,۰۶۱,۰۲۴

-۱۳,۸۶۰,۶۷۵

سود (زيان) ناخالص 

۲,۵۱۸,۷۰۱

۴,۱۸۱,۳۸۸

هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى 

-۵۷۰,۲۴۵

-۴۶۶,۷۳۵

ساير درآمدها 

۱,۱۵۹,۷۶۶

۱۷,۷۹۳

سایر هزینه‌ها 

-۹۹۹

-۶۲۵

سود (زيان) عملياتي 

۳,۱۰۷,۲۲۳

۳,۷۳۱,۸۲۱

هزينه‏‌هاى مالى 

-۱۷,۹۶۵

۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها 

۵۳۶,۶۸۷

۵۸۷,۸۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه 

۶۸,۷۳۳

۱۲۷,۷۲۳

سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات 

۳,۶۹۴,۶۷۸

۴,۴۴۷,۴۰۳

 مالیات بر درآمد سال جاری 

-۵۵۹,۲۶۸

-۷۷۵,۱۲۵

سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم 

۳,۱۳۵,۴۱۰

۳,۶۷۲,۲۷۸

سود (زيان) خالص 

۳,۱۳۵,۴۱۰

۳,۶۷۲,۲۷۸

سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 

۳۸۹

۴۵۵

سرمایه 

۸,۰۶۴,۰۰۰

۸,۰۶۴,۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاشیه سود خالص :    0.20

حاشیه سود ناخالص:   0.16    

نسبت جاری:        1.8

گردش موجودی کالا:1.22

دوره گردش موجودی کالا:299

 

تحلیل eps  سال 99:

 با فرض تداوم تولید به مقدار تولید سال 97 و فروش مقداری به میزان سال 98  و دلار 20156 تومانی نیما ،eps به صورت زیر محاسبه می گردد: