دلایل بسته شدن نمادها و زمان آنها
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

دلایل بسته شدن نمادها و زمان آنها

برگزاری مجامع عمومی سازمان

زمان توقف: 24 ساعت قبل

 

برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

زمان توقف: 24 ساعت قبل

 

سررسید پرداخت سود علی الحساب اوراق بهادار و اوراق مشارکت

زمان توقف: حداکثر 48 ساعت قبل

 

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

زمان توقف: تا پایان جلسه معاملات جاری

 

افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

زمان توقف: تا حداکثر 60 روز کاری

 

افزایش یا کاهش قیمت پایانی بیش از 50 درصد از اولین روز کاری سال 99

زمان توقف: تا حداکثر 4 روز کاری

 

افزایش یا کاهش قیمت پایانی بیش از 20 درصد طی 5 روز معاملاتی

زمان توقف: حداکثر 60 دقیقه در حالت سفارش گیری