خرید پله‌ای چیست؟
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

خرید پله‌ای چیست؟

وقتی خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت های متفاوت انجام شود، اصطلاحا به آن خرید پله ای گفته می شود.

گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی داشته اما به وضعیت کوتاه مدت آن اطمینان ندارند، خریدهایشان را به بخش های مختلف تقسیم می کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می شود. بدین ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نمیشود، چون با تمام دارایی خود وارد بازار نشده است.

باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله ای اگر به درستی صورت نگیرد می تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کم کردن میانگین خرید شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می کند و سرمایه گذار در قیمت پایین تری آن سهام را دوباره خریداری می کند. هدف از این کار کاهش متوسط قیمت خرید است. اما آیا این کار به سود بیشتر منجر می شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد.

نظرات مختلف است. کسانی که طرفدار این روش هستند، دیدگاه بلند مدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا دارایی عمل می کنند.