حق تقدم چیست؟
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

حق تقدم چیست؟

اگر یک شرکت سرمایه خودش را از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه، تعداد سهام آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.

قانونی برای حفظ منافع سهامداران شرکت در بورس وجود دارد به این مضمون که: "براساس قانون تجارت در صورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند". به این اولویت در خرید سهام، حق تقدم گفته می شود.

مثلا اگر شرکتی 50 درصد افزایش سرمایه دهد (به همان نسبت سهام شرکت نیز افزایش پیدا می کند) و شما هم از این شرکت 1000 سهم دارید، در صورتی که بعد از افزایش سرمایه، تعداد سهام شما تغییری نکند، میزان مالکیت شما نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.

پس برای ثابت ماندن مالکیت سهامداران در شرکت، این حق به سهامداران داده می شود که نسبت به درصد افزایش سرمایه، حق تقدم در خرید سهام جدید منتشر شده داشته باشند. مثلا در این حالت 500 حق تقدم خرید سهام به شما تعلق میگیرد. (50 درصد از 1000 سهم شما)

این حالت فقط در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (شرکت سهام جدید برای فروش منتشر کند) اتفاق می افتد. بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت در مجمع تصویب شد، یک فرم برای سهامداران ارسال می شود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده است پر کنید و برای شرکت ارسال کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارید.