تفاوت انواع قیمت در تابلو معاملات چیست؟
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

تفاوت انواع قیمت در تابلو معاملات چیست؟

به صورت کلی در تابلوی معاملات، 4 نوع قیمت درج می شود:

آخرین قیمت (آخرین معامله):

یعنی تا این لحظه، آخرین معامله ای که بر روی سهم صورت گرفته، با این قیمت بوده است.

قیمت پایانی:

میانگین تمام قیمت هایی که سهم در جریان معاملات آن روز به خود دیده است. قطعا تعداد سهامی که در هر قیمت معامله شده است هم دارای اهمیت می باشد. یعنی اگر در قیمت 220 تومان، فقط 1000 عدد سهم معامله شده و در قیمت 250 تومان تعداد 50 هزار سهم معامله شده باشد، قیمت پایانی گرایش به 250 تومان دارد و برابر با 249/4 تومان می باشد چرا که وزن 250 تومان بیشتر است.

اولین قیمت:

اولین قیمت به معنی قیمتی می باشد که اولین معامله ی این سهم امروز با آن صورت گرفته است.

قیمت دیروز:

قیمت دیروز به معنی قیمت پایانی روز گذشته می باشد.