انواع وضعیت نمادهای معاملاتی
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

انواع وضعیت نمادهای معاملاتی

 وضعیت هر نماد معاملاتی از 5 حالت مختلف خارج نیست:

  1. وضعیت مجاز

یعنی مجاز به معامله کردن و خرید و فروش سهم هستیم.

  1. مجاز متوقف

یعنی سهم پس از مدتی بازگشایی می شود ولی نمی توانیم سفارشی ثبت کنیم.

  1. مجاز محفوظ

یعنی سهم در آستانه بازگشایی هست و می توانیم سفارش خود را ثبت کنیم.

  1. ممنوع متوقف

یعنی نماد بیش از یک روز کاری بسته است.

  1. ممنوع

یعنی در همان روز کاری سهم مجاز می شود و موقتا بسته است.