مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

درباره مهرآفرین

ارتباط با واحد معاملات دفتر مرکزی کارگزاری مهرآفرین:

  • آدرس: خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه هجدهم، پلاک 16
  • کد پستی: 1511736551
  • تلفن تماس  : 83570 21 98+
  • نمابر :  83575500 21 98+
  •  پست الکترونیک :info@mehrbroker.com
  •  وبسایت کارگزاری:  mehrbroker.com

 

همچنین شما میتوانین از طریق نقشه‌ی مهرآفرین تمام شعب، نماینگی ها و مراکز مربوط به مهرآفرین را مشاهده کنید.

ویا جهت تماس با مرکز پاسخگویی 24 ساعته‌ی مهرآفرین از طریق صفحه مهریار اقدام کنید.