بازار سرمایه
اقتصادی
سیاسی
بین الملل
عناوین روزنامه ها
اخبار مهرآفرین
تاسیس صندوق بین المللی مهرآفرین پارس
تاریخ نشر خبر : 1395/08/23

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌ شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌ گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌ گذ‌ار برای انجام سرمايه‌ گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌ گذاری مناسب و متنوع‌ تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌ گذ‌اری کاهش می‌یابد.